Μπαταρίες ηλεκτρονικού τσιγάρου

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μπαταριών για ηλεκτρονικά τσιγάρα;

Διαβάθμιση σε μιλιαμπέρ

Η διαβάθμιση ισχύος σε mah ή μιλιαμπέρ (mA) μιας μπαταρίας ηλεκτρονικού τσιγάρου ισούται με το ποσό του διαθέσιμου χρόνου ατμίσματος. Ένας γρήγορος κανόνας μέτρησης της ισχύος είναι ότι τα 650mA θα διαρκέσουν περίπου 6 ώρες, τα 900 για περίπου 9 ώρες, τα 1100 για 11 κ.ο.κ. Με αυτές τις παραδοχές η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας θα εξαρτηθεί από τη συχνότητα του ατμίσματος και από κάποιες άλλες παραμέτρους όπως ειναι η αντίσταση της κεφαλής της μπαταρίας.

Τάση μπαταρίας

Υπάρχουν μπαταρίες με κυμαινόμενη τάση και είναι πολύ δημοφιλής. Είναι εύκολο να συμπεράνει κάποιος το γιατί. Το να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε την τάση της μπαταρίας μάς δίνει το ιδανικό άτμισμα, διαφορετικό εύρος θερμότητας, καθώς και την αίσθηση που μπορεί να τροποποιηθεί με οποιαδήποτε κεφαλή και υγρό. Η κυμαινόμενη τάση μπορεί να παρομοιαστεί με το κουμπί του ήχου σε ένα σύστημα στέρεο. Αν χρειαζόμαστε περισσότερη γεύση και ατμό, γυρνάμε το κουμπί και αυξάνουμε. Για πιο αδύνατο ατμό, το χαμηλώνουμε.